Bird Seed Madonna 2022

Eetbaar beeld in rundsvet en graan, gedragen door een betonnen sokkel, 2m80

foto's onderaan

1998, Beelden Buiten, Tielt (B)

2000, Secret Gardens arts festival, Londen (UK)

2010, Verbeke Foundation, Kemzeke (B) 

2013, Badly Natured, Nest, Den Haag (NL)

 

Een klassiek laat gotisch beeld van een Mariafiguur, gemodelleerd naar de Mariafiguur van de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal van Reims, staat opgesteld tussen de struiken. Het beeld staat op een hoge sokkel en kijkt met een genegen blik naar beneden. Het bestaat uit rundsvet en graan en is door de vogels opgegeten. De sokkel is blijven staan. Hij gaat op in de natuurlijke omgeving en is de drager van de verbeelding.

Vaak zijn beelden in de publieke ruimte gemaakt om personen in onze westerse cultuur te vereeuwigen. Ook kunstenaars verlangen naar onsterfelijkheid. Ze maken beelden in brons, in materialen die eeuwig blijven. Met het ‘Eetbaar Beeld‘ stelt Griet Dobbels dit in vraag. Ze keert het om en benadrukt het tijdelijke en het vergankelijke in een beeldtaal en een materiaalgebruik dat de eigen vergankelijkheid in zich draagt.

Dit werk is een terugkerend element in haar werk. De Bird Seed Madonna was voor het eerst te zien op Beelden Buiten in Tielt in 1998, daarna op het Secret Gardens Arts Festival in London (UK) in 2000. In 2010 wordt het beeld hier in de Verbeke Foundation in Kemzeke gerealiseerd  en in 2013 op de Badly Natured tentoonstelling in Nest, De Haag (NL).

Het werk verschijnt en verdwijnt.

De Bird Seed Madonna is een beeld met veel leeslagen en diverse kijkmogelijkheden. Griet Dobbels kiest niet voor een legendarische politieke figuur of een beladen koning op een paard, maar voor een zachtaardige Madonna, een Maria die met de glimlach ten onder gaat en telkens weer opduikt. Het jaar waarin het beeld ontstaat, is het jaar waarin haar dochter Maria geboren wordt. Vrouwelijke figuren op sokkels zijn nog steeds een minderheid.

Het werk keert telkens terug op de tijdslijn van haar artistieke praktijk. Hoeveel is er veranderd van 1998 tot nu? Hoe anders kijken we nu naar dit werk dan toen? Wat is er veranderd in de afgelopen 24 jaar? Is de verhouding cultuur-natuur verschoven of net niet? Gaan we anders om met de natuur? Zijn we ecologisch bewuster geworden? Kan je op vandaag nog steeds een beeld maken met rundsvet en de vogels met overdaad voederen? Kan het anders? Moet het anders?  

Hoe staat dit werk in relatie tot hoe we omgaan met de natuur-cultuur? Hoe is Griet Dobbels als kunstenaar veranderd? Hoe gaat zij doorheen haar oeuvre om met de dialectiek natuur-cultuur? In haar werk onderzoekt ze consequent hoe we ingrijpen in een natuurlijk omgeving. En omgekeerd. Wat doet natuur met cultuur?

Is het beeld nu meer beladen dan in 1998? Wat is de verhouding tot de westerse religieuze beleving en het afbrokkelen van het katholieke instituut? Hoe verhoudt dit beeld zich tot beelden op sokkels en een verhaal van de West-Europese centrale of imperialistische macht? Brokkelt het beeld af samen met de dekolonisatiegedachte?

Naar aanleiding van 15 jaar Verbeke Foundation onderzoekt Griet Dobbels de diverse hedendaagse mogelijkheden voor de Bird Seed Madonna.

Op vandaag is dit een verhaal over ecologisch engagement, over sociaal-politiek bewustzijn en over de kracht van verbeelding. 

Dit werk gaat over verschijnen en verdwijnen en een groot respect voor de omgeving.

Niet opdringerig maar heel aanwezig. 

Tekst Els Vermeersch, Compagnon d’Art, 2022